ประเพณีวันลอยกระทง ปี พ.ศ.2563 

          ในทุกๆปีประเทศไทยจะมีการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงซึ่งนับได้ว่าเป็นประเพณีที่มีการจัดงานมาอย

Read More »

ศิลปะและการสร้างสรรค์ 

งานศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สุนทรียภาพมีการเปิดกล้องที่เพิ่มมากข

Read More »

การเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะ

งานศิลปะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมภาพวาดภาพเ

Read More »