ความรู้สึกของเส้นในทางศิลปะ

     เส้นนั้นเกิดการการที่ผู้วาดหรือเขียนด้วยการลากดินสิ สี ปากกาและสิ่งอื่นๆจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในลักษระทิศทางที่ผู้วาดเขียนนั้นต้องการ ซึงเส้นนั้นไม่ได้จำกัดเพียงค่เส้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้น เพราะเส้นมีมายหมายหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็ให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป

และในเส้นบางเส้นนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกด้วยการวาดเส้นเหล่านั้นออกมาได้อย่างชัดเจนด้วย เส้นจึงมีความสำคัญมากในการสร้างสรรค์ศิลปะนั่นเองและนอกจากจะมีความสำคัญในด้านความหมายและความรู้สึกแล้วเส้นนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การสร้างสรรค์นั้นเกิดความสวยงามและสมบูรณ์ได้อีกด้วย

เส้นนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง เส้นตรงนั้นถือว่าเป็นเส้นที่มีประโยชน์ในการสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากที่สุดเส้นหนึ่งก็ว่าได้เพราะเป็นเส้นที่จำเป็นที่จะต้องใช้และเป็นส่วนประกอบของเส้นอื่นๆด้วย เส้นตรงจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงหนักแน่นและไม่เอนเอียง

และเส้นตรงนั้นก็ถูกแบ่งเป็นเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอนด้วย ซึ่งเส้นตรงแนวนอนนั้นก็จะให้ความรู้สึกที่อาจจะแตกต่างจากเส้นตรงในแนวตั้งเพราะเส้นตรงแนวนอนนั้นให้ความรู้สึกที่สงบมีความราบรื่นและราบเรียบมีลักษณะที่กว้างขวางไม่เพียงเท่านี้เส้นตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั้นก็ล้วนเป็นเส้นที่มีประโยชน์

และเป้นเส้นที่มักถูกนำไปประกอบในการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นอย่างมากด้วยและไม่เพียงเท่านั้นเส้นตรงยังมีลักษณะในการนำไปสร้างสรรค์ในลักษณะเส้นตรงแบบเฉียงซึ่งเส้นตรงแบบเฉียงนั้นก็คือเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงในแนวนอนนั่นเอง ทำให้เส้นตรงที่มีลักษณะเฉียงนั้นอาจจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกับเส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงแนวนอนอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง ซึ่งเส้นตรงแนวเฉียงนั้นจะให้ความหมายและความรู้สึกที่มีความไม่มั่นคงและไม่แข็งแรงเพราะมีการเอนเอียง

เส้นต่อมาก็เป็นเส้นที่นิยมและสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานต่างๆได้มากมายคือเส้นหยักเพราะเส้นหยักสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย่งและความน่ากลัวออกมาได้อย่างชัดเจนทำให้การสร้างสรรค์เรื่องราวที่มีการถ่ายทอดในลัษณะนี้นั้นนำเส้นหยักมาสร้างสรรค์เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์งานออกมาให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจอย่างดี

เส้นประเป็นเส่นที่ถึงแม้ไม่ได้มีการนำมาสร้างสรรค์ที่เห็นกันอย่างชัดเจนเท่าไหร่นักแต่ก็มีผลงานบางประเภทที่อาศัยเส้นประในการถ่ายทอดอารมณ์เป็นหลักด้วยเช่นกันซึ่งเส้นประนั้นให้อารมณ์ความรู้สึกที่คลุมเครือหรือไม่มีความชัดเจนในการสื่อสารหรือถ่ายทอดออกมาทำให้การสร้างสรรค์โดยเส้นประนั้นจึงไม่ได้รับความนิยมในการสร้างสรรค์มากนัก อย่างไรก็ตามเส้นเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเว้นที่มีความสำคัญและมักจะเป้ฯเส้นที่สามารถนำมาประกอบการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสวยงามได้อยู่เสมอ

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน