ประติมากรรมและศิลปะในสมัยอียิปต์ 

อียิปต์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปริมาณกรัมหรือว่างานศิลปะทั้งสิ้น ประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาที่ยิ่งใหญ่ มีแม่น้ำนานมากกว่า 5,000  ไมล์ ไหลผ่านกลางประเทศ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของการเป็นอยู่หรือแม้จะเป็นยุคสมัยของอารยธรรมประเทศอียิปต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งต่อมาถึงคนรุ่นหลัง

ประติมากรรมต่างประเทศอียิปต์ส่วนใหญ่จะทำมาจากหินที่มีความแข็งค่อนข้างมากโดยเฉพาะยุคแรก ด้วยการใช้หินแกรนิต หินไรโอไลต์ หินต่างๆเหล่านี้ถูกทำให้เกิดปฏิมากรรมนูนต่ำหรือรูปทรงสถานที่ดีมากยิ่งขึ้น บุคคลดังกล่าวมีการพัฒนารูปแบบในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศรัทธาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างเพื่อเชิดชูบรรพบุรุษอย่างไร

ก็ตามในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้คนมีการทำไม่ว่าจะเป็นผนังถ้ำสุสานหน้าต่างปฏิมากรรมต่างๆเหล่านี้เราสามารถเห็นได้อย่างไรก็ตามประเทศหรือทวีปอียิปต์นี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ การเปลี่ยนแปลงของการอยู่อาศัยของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คน ผู้คนในยุคต่อๆมาเริ่มมีการสร้างงานที่เยอะมากยิ่งขึ้นส่งผลให้งานมีความปราณีตที่น้อยลง แต่แลกมาด้วยการสร้างงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างงานนูนจมพื้นที่คืองานแกะสลัก

นี่คือทำให้ประติมากรรมของประเทศอียิปต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคต่อมาเป็นยุคจักรวรรดิเริ่มมีความสมบูรณ์ประเทศอียิปต์ได้เริ่มรุกรานจักรวรรดิที่อื่น ค่อนข้างมาก มีการส่งเสริมนักงานศิลปะไม่เป็นเพราะว่าเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆก็จะมีการเผยแพร่เกี่ยวกับความเชื่อถือแม้จะเป็นลักษณะของงานศิลปะในประเทศตัวเองจึงทำให้ในยุคนั้นเริ่มมีวิหารเสาต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นสุสานกระดูกประดับตกแต่งด้วยความสวยงามและศิลปะต่างๆถูกพัฒนาให้เข้าถึงผู้คนที่มากยิ่งขึ้น อะไรก็ตามแต่ยุคสมัยโดยเฉพาะในยุคอียิปต์ยุคจักรวรรดิที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและฟาโรห์ค่อนข้างมาก จึงทำให้งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นการประกาศให้รู้ว่า จักรวรรดินี้สื่อสารโดยตรงกับพระเจ้า งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับความศรัทธาหรือแม้แต่จะเป็นรูปทรงต่างๆ

ในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่ผู้กำลังกายมีการบูชาตัวบุคคลค่อนข้างเยอะเพราะมีความเชื่อว่าเป็นสายเลือดของพระเจ้าที่แท้จริง

อะไรก็ทำการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการทำงานต่างๆก็ถูกถ่ายทอดหรือเผยแพร่ต่างๆ งานแกะสลักในงานสุสานมักใช้แกะสลักก้อนหินหรือแม้จะเป็น เสา รวมทั้งยังมีการสักแกะสลักฝาโลงให้มีความสวยสดงดงามในยุคต่อมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนเป็นการทำงานประติมากรรมจากทอง เงิน

และสิ่งอื่นอีกมากมายที่มีค่าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะ ของยุคสมัยอียิปต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับยุคสมัยของงานศิลปะทั้งสิ้นเพราะช่วยบ่งบอกถึงลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คน 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์ เว็บไหนดี