ยุคหินและประติมากรรมในยุคต่างๆ 

ยุคหินคือ 1 ยุคเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับงานศิลปะงานประติมากรรมต่างๆ จดบันทึกเรื่องราวต่างๆมนุษย์ในยุคหินมีการใช้การเขียนหรือแม้แต่จะเป็นการใช้เลือดสัตว์หรือสิ่งของจากธรรมชาติในการจดบันทึกหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนั้นๆ ในยุคต่างๆเหล่านี้มนุษย์ยุคหินสามารถค้นพบเกี่ยวกับงานศิลปะได้เมื่อ30,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นมีการอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่หรือแม้แต่จะเป็นการประชุมชนเล็กๆมีการล่าสัตว์นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นมีความรู้ที่ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับธรรมชาติจึงมีความเกรงกลัวต่อธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าฟ้าร้อง

หรือแม้แต่จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติจึงทำให้ผู้คนต่างๆเหล่านั้นในยุคนั้นมีความต้องการในการค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนั้นเช่นเดียวกัน เพราะยุคหินคือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมค่อนข้างเยอะกัน

และสัตว์ต่างๆงานประติมากรรมที่นักโบราณคดีได้ค้นพบมากมายไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับ งาช้าง ไม้ กระดูก หรือแม้แต่เป็นหินต่างๆในการแกะสลักตามฝาผนังหรือตามถ้ำต่างๆซึ่งจดบันทึกเรื่องราวและการใช้ชีวิตในยุคนั้น

งานประติมากรรมต่างๆของยุคหินและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในยุคหินส่งผลให้ในยุคต่อมาก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกันมาจากยุคหินและยุคอียิปต์ ซึ่งมีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันหรือได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆในการเขียนหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างประติมากรรมต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมต่างๆในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาด้านข้างเยอะผู้คนจึงรับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ยุคสมัยในยุคหิน

ก็เป็นยุคอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจหรือแม้แต่จะเป็นการอยู่เป็นสังคมต่างๆที่ทำให้ผู้คนมีการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนในยุคนี้มีการพัฒนารูปแบบเช่นเดียวกัน การเรียนรู้รูปแบบหรือว่าลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคหินส่งผลให้ในยุคปัจจุบันสามารถรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นในอดีตได้

นักศิลปะต่างๆคือการถ่ายทอดเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้คนในยุคสมัยมีการพัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างในการใช้ชีวิตตลอดเวลา งานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นงานแกะสลักต่างๆส่งผลให้ในยุคปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยในการสืบค้นข้อมูลหรือการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี