ศิลปะ Impressionism

ศิลปะ Impressionism ศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่จะสามารถถ่ายทอดผลงานเรื่อราวต่างๆออกมาโดยผ่านศิลปะนั้นได้หลากหลายประเภทมาก ซึ่งในแต่ละประเภทก็ถือว่ามีเสน่ห์และสไตล์ความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป และอีหนึ่งศิลปะแขนงหนึ่งที่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์และจินตนการที่มีความน่าสนใจอย่างมากก็คือ การสร้างสรรค์ศิลปะ Impressionism เป็นศิลปะที่จะเริ่มศึกษาในด้านธรรมชาติอย่างจริงจัง

เข้าถึงในเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดและก็มีการนำสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นเรื่องของแสง สีนั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้นั้นเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรค์จะต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้เจริงเพื่อที่จะสร้างสรรคืผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและดูธรรมชาติมากที่สุด

ศิลปัในลักษณะนี้เป็นการสร้างสรรค์ที่จะค่อนข้างใช้เวลาที่รวดเร็ว และส่วนใหญ่จะเน้นเป็รการลงสีบนกระดาษหรือวัตถุนั้นเลย โดยไม่มีการร่างภาพก่อนหรืออาจจะมีการร่างก่อนก็ได้ แล้วแต่ความถนัของศิลปิและผู้สร้างสรรค์แต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่นั้นเมื่อการสร้างสรรค์ศิลปะในลักษณะนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ที่ต้องใช้เวลาในการสร้างใรรค์ที่รวดเร็วทำให้การสร้างสรรค์นั้นจะเป็นการลวสีและไม่ได้มีการเกลี่ยสีที่ดีและสวยมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องการที่จะถ่ายทอดแสง เงา ของรูปในเวลาที่วาดออกมา

โดยในสมันั้นที่มีความนิยมในการสร้างสรรค์ศิลปะในลักษณะนี้ก็มีรถไฟแล้วทำให้การเดินทางออกไปนอกเมืองในยุคนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสะดวกสบายแล้วทำให้ศิลปินนั้นมีโอกาสที่จะได้ออกไปวาดรูปยังสถานที่จริงๆ โดยก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีรถไฟในการเดินทางก็ทำให้ศิลปินนั้นจำเป็นจะต้งทำงานอยู่แต่ภานในสตูดิโอเท่านั้นนั่นเอง

ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้ไม่เป็นสิ่งที่มีความสมจริงเหมือนธรรมชาติมากเท่าไหร่นัก

ศิลปินที่ถือว่ามีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานลักษระนี้ก็ได้แก่ Degas เขานะเนมักจะชอบสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะการวาดรูปผู้หญิง ผลงานที่มีชื่อเสียงของเขานั้นก็คือ Adsinthe Drinker  เป็นภาพวาดผู้หญิงที่กำลังนั่งดื่มอยู่นั่นเอง รูปภาพนี้ถูกวาดโดยการที่เขานั้นกำลังนั่งมองผู้หญิงคนนั้นและศึกษาว่าทำไมเธอจึงมาดื่มในสถานที่แห่งนี้นั่นเอง

เมื่อรู้เหตุผลจึงทำให้เขาสามารถที่จะวาดภาพผู้หญิงรวมถึงการสร้างสรรค์ลรรยากาศรอบข้างออกมาได้อย่างสมจริงและเป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเอง Ballet Class ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีการวาดด้วยส่วนประกอบที่สมดุลและดูธรรมชาติทั้งตัวประกอบภาพและสภาพแวดล้อมทั้งหมดด้วย ผลงานโดยส่วนใหญของเขานั้นถึงแม้จะเป็นภาพวาดที่เน้นไปทางการวาดผู้หญิง แต่ก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างสวยงาม

และเป็นธรรมชาติ ทำให้มองภาพเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า ความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของผู้หญิงนั้นในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นมีลักษณะอย่างไรด้วย ถือว่าก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ

 

 

สนับสนุนโดย   ดูบอลสด