สนม อู่เหม่ยเหนียงขึ้นเป็นพระมเหสีได้อย่างไร

เนื่องจากนี้สนมอู่ หรือว่า อู่เหม่ยเหนียง ได้ทำการเสนอตัวว่า สนมอู่อยากจะทำการฝึกม้าขออาสาไปทำการฝึกม้าพยศตัวนี้ให้เชื่องให้จงได้

โดยสนมอู่ได้กราบทูตไปยังจักรพรรดิถังไท่จงว่าสนมอู่นั้นขอพระราชทานของสามสิ่งด้วยกันและของสามสิ่งนี้จะประกอบไปด้วย แส้เหล็ก ค้อนเหล็ก แล้วก็ กริช ที่คมมาก จักรพรรดิถังไท่จงพอได้ยินสิ่งของที่สนมอู่ขอของพระราชทานจากจักรพรรดิถังไท่จงก็มีความสงสัยเป็นยินนักก็เลยถามไปยังสนมอู่ว่าเจ้าต้องการขอสิ่งนี้ไปเพื่อการใดหรือ

นอกจากนี้สนมอู่ก็เลยกราบทูตไปยังจักรพรรดิถังไท่จงว่าม่อมฉันต้องการของสามสิ่งมีเหตุผลอย่างแน่แท้สนมอู่บอกว่าเหตุผลก็คือถ้าในระหว่างการฝึกม้าพยศตัวนี้แล้วไม่สามารถทำให้ม้าเชื่องได้ม่อมฉันจะใช้แส้เหล็กกับม้าตัวนี้และถ้าหากว่ายังใช้แส้เหล็กไปแล้ว

ม้ายังดื้อไม่ยอมเชื่องฝึกไม่ได้อีกม่อมฉันจะใช้ค้อนเหล็กกับม้าตัวนี้และหากใช้แส้เหล็กค้อนเหล็กก็แล้วยังไม่ดีขึ้นยังไม่เชื่องแล้วใช้ไม่ได้ม่อมฉันก็จะใช้กริชปิดชีพมันชะ

ซึ่งทุกคนที่อยู่ในระหว่างนั้นได้ยินสนมอู่หรือว่า อู่เหม่ยเหนียง ได้พูดเช่นนั้นก็ตกใจอย่างยิ่งแล้วก้เซอร์ไพรส์มากในเวลาเดียวกันและสนมอู่ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ อาชาหรือม้ามีไว้เพื่อขี่ถ้าฝึกให้เชื่องให้ดีไม่ได้จะมีมันเอาไว้ทำไมมีมันไปก็ไร่ค่าไร่ประโยชน์สิ้นดี ”และที่สำคัญก็อาจจะกล่าวได้ว่าป่วยการที่จะเก็บเอาไว้ 

สิ่งที่สนมอู่หรือว่าที่จักรพรรดินีนีบูเช็คเทียนได้กล่าวเอาไว้ได้สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เป็นความคิดอุปนิสัยใจคอของพระนางที่จริงๆแล้วในอนาคตหลังจากที่สนมอู่ได้เติบโตไปก็จะนำเอาไปใช้จนกระทั่งได้เป็นจักรพรรดินีนีอู่เจ๋อเทียนหรือว่าบูเช็คเทียนนั้นเอง

เนื่องจากนี้ในเวลาต่อมาเมื่อ ค.ศ.649ในขณะนั้นสนมอู่มีอายุได้27ปีจักรพรรดิถังไท่จงผู้ยิ่งใหญ่ก็เสด็จสวรรคตและตามโบราณราชประเพณีแล้วสนมทั้งหลายจะต้องทำการเข้าวัดเพื่อโกนศีรษะแล้วบวชชีทุกคนไม่เว้นแต่สนมอู่

ดังนั้นสนมอู่แล้วก็สนมคนอื่นๆของจักรพรรดิถังไท่จงจงเข้าทำการโกนศีรษะแล้วบวชชีในเวลาเดียวกันเมื่อจักรพรรดถังไท่จงได้เสด็จสวรรคตไปรัชทายาทที่ชื่อว่า หลี่ จื้อ ก็ได้ขึ้นมาครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังเกาจงและหลังจากนั้นเรื่องราวความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้น

ซึ่งจักรพรรดิถังเกาจงแอบมีความสัมพันธ์สายใจกับสนมอู่ตั้งแต่สมัยที่จักรพรรดิถังไท่จงยังไม่เสด็จสวรรคตเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสนมอู่ได้ทำการเข้าวัดและบวชชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะเดียวกันที่จักรพรรดิถังเกาจงได้ขึ้นครองราชย์จักรพรรดิถังเกาจงไม่ลืมความคิดถึงที่มีต่อสนมอู่

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.  gclub slot ทดลองเล่น