สาเหตุที่งานศิลปะในยุคหินถูกแบ่งออกเป็นหลายยุค 

มนุษย์ยุคหินเป็นยุคที่สร้างงานศิลปะโดยที่คนอื่นไม่ว่าเจอกันในฝันกำแพงหรือแม้จะเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆทุกคนต่างก็มีการ พัฒนารูปแบบในการติดต่อสื่อสารและการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆโดยเฉพาะยุคหินที่มีการพัฒนางานศิลปะ

ในยุคปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับร่องรอยในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคสมัยต่างๆ ยุคหินเป็นหนึ่งจุดที่ได้รับการค้นคว้าหาข้อมูลเป็นอย่างไรผู้คนในยุคอดีตได้มีการจัดการสร้างรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับหิน นึกว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้แต่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำริดจากเหล็กต่างๆ ทุกคนมีความต้องการในการบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การล่าสุด

เหตุการณ์ที่เกิดในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่า หรืออื่นๆอีกมากมาย ซึ่งอย่างไรก็ตามมนุษย์มีความหวาดกลัวเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในการดำรงชีวิตต่างๆเหล่านี้ นี่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆในยุคหินได้มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งที่เจอเข้าไปในชีวิตประจำวันผ่านสิ่งต่างๆ

แม้แต่การดำรงชีวิตก็มีความยากลำบากจึงจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ การทำงานศิลปะโดยบังเอิญเกิดจากการนำเลือดของสัตว์ หรือการทำดินด่างในการเขียนกำแพงหรือแม้จะเป็นการกดขี่ต่างๆเพื่อเกิด ซึ่งศิลปะในยุคหินถูกแบ่งออกเป็น 3 ยุคใหญ่ไม่ว่าจะเป็น 

1 ยุคหินเก่า ยุคหินเก่าผู้คนมีอารยธรรมในการทำงานสินค้าที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เป็นการขีดข่วนต่างๆ เกิดขึ้นเมื่อ 30,000 ถึง10,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนูนสูงลอยตัวสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์ยุคหินนั้นใช้ในการขีดข่วนหรือแม้แต่จะเป็นการระบายสีในฝาผนัง มนุษย์มีการพัฒนาศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างความตั้งใจเรียนเอง 

2 ยุคหินกลาง ยุคนี้เป็นยุคที่เรามีประติมากรรมต่างๆแต่ยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะ มีการสร้างแบบลอยตัวหรือแม้แต่จะเป็นการปั้นแบบง่ายๆ การทำการเกษตรหรือแม้แต่จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งบ่งบอก แต่ว่ามนุษย์มีอะไรน่าทำในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น

ส่วนต่อมาก็คือส่วนสุดท้ายของยุคหิน นั่นคือยุคหินใหม่ มนุษย์มีการพึ่งพาตัวเองที่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างสังคมในการล่าสัตว์หรือแม้แต่จะเป็นการอยู่อาศัย การทำการเกษตรหรือการสร้างสิ่งที่สักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นหินปั้นขึ้นมาเป็นรูปพระเจ้ารูปคนต่างๆ 

อย่างไรก็ตามมนุษย์ต่างๆถูกแบ่งออกเป็นหลายยุคแต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะในการใช้งานหรือลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันไปนิดนึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การศึกษาของยุคสมัยต่างๆมีความจำเป็นที่คนรุ่นหลังมีการเรียนรู้และความใช้ชีวิตต่างๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆก็สามารถศึกษาได้ผ่านตามงานศิลปะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมา 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า คือ