ศิลปะ Impressionism

ศิลปะ Impressionism

ศิลปะ Impressionism ศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่จะสามารถถ่ายทอดผลงานเรื่อราวต่างๆออกมาโดยผ่านศิลปะนั้นได้หลา

Read More »
ดนตรีในยุคเรอเนซองค์

ดนตรีในยุคเรอเนซองค์

ดนตรีในยุคเรอเนซองค์ เป็นยุคแห่งการเกิดใหม่และฟื้นฟูทางด้านศิลปะวิทยา ซึ่งการฟื้นฟูนี้นั้นนอกจากจะมี

Read More »
ต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอล

ต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอล

ต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอล ลูกกลมๆ หนึ่งลูก เตะกันไปมา มีผู้เล่นข้างละสิบเอ็ดคน บนผืนสนามหญ้าสี่เหลี่ยมผืนผ

Read More »