อนาคตของโลกได้ถูกทำนายไว้ตั้งแต่แรกแล้วจาก คุณยาย บาวานกา

อนาคตของโลกได้ถูกทำนายไว้ ซึ่งเราอยกจะบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ คุณยาย บาวานกา เขาได้ทำนายเอาไว้มันไม่

Read More »

ตำนานเกี่ยวกับพิษของงู

         เกี่ยวกับพิษของงู งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีทั้งมีพิษและไม่มีพิษโดยบางตัวนั้นมีพิษร้ายแรงมา

Read More »

ประวัติตำนานต้นมณีโคตร  

           หลายคนอาจจะไม่รู้จักเกี่ยวกับต้นมณีโคตรแต่ว่าต้นไม้ชนิดนี้มีอยู่จริงซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณแม

Read More »

ตํานานวันคริสต์มาส

          ตํานานวันคริสต์มาส ในสมัยโบราณนั้นมีการจัดเทศกาลวันคริสต์มาสกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ 330 ซึ่งในต

Read More »