ตำนานพระพุทธรูปกินเณร

              ชาวพุทธทั่วไป ต่างก็มีความเชื่อกันว่าพระพุทธรูปคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่จะคอยปกป้

Read More »

ประเพณีวันลอยกระทง ปี พ.ศ.2563 

          ในทุกๆปีประเทศไทยจะมีการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงซึ่งนับได้ว่าเป็นประเพณีที่มีการจัดงานมาอย

Read More »

ศิลปะและการสร้างสรรค์ 

งานศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สุนทรียภาพมีการเปิดกล้องที่เพิ่มมากข

Read More »