ตํานานเสาหลักเมืองของประเทศญี่ปุ่น  ตำนานฮิโตบาชิระ

              เชื่อว่าหากพูดถึงเรื่องของเสาหลักเมืองนั้นทุกคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะในประเทศไท

Read More »

การแบ่งแยกดินแดนของชาวยิว

โดยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวกัน การแบ่งแยกดินแดนของชาวยิว ในยุโปรชาวยิวก

Read More »

บทบาทหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะ 

ท่าที่แตกต่างของลักษณะงานต่างๆ การเปลี่ยนแปลงรับวัฒนธรรมต่างๆให้สะท้อนถึงเหตุการณ์สถานที่ที่เกิดขึ้น

Read More »

การสร้างประวัติศาสตร์ของงานศิลปะมากมาย

การสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์และงานศิลปะต่างๆได้เป็นส่วนสำคัญและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า รูปแบบของบริษัทต่

Read More »