เที่ยวเมืองไดคังยะมะ

เมืองไดคังยะมะ เมืองที่ห่างจากชิบุยะแค่เพียงสามนาที เที่ยวเมืองไดคังยะมะ  แต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ต่า

Read More »