งานศิลปะที่ขาดคนดู

งานศิลปะที่ขาดคนดู ตอนนี้นั้นเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ยังคงกลัวกับคำว่าศิลปะกลัวคำว่าวัฒนธรรมซึ่งคนทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่า ที่นี่นั้นทุกอย่างมาจากภาษีของประชาชนเมื่อเรามีการจ่ายภาษีไปแล้วนั้นทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะเป็นประชาชนชาวไทยด้วยและการเข้ามาในหอศิลป์หรือสถานที่ที่มีการจัดแสดงงานศิลปะนั้นก็เป็นสิทย์สำหรับทุกคนเช่นกัน และสำหรับหลายๆคนการดูงานศิลปะนั้นอาจจะไม่มีความสำคัญและไม่มีคุณค่าสำหรับชีวิตพวกเขา

โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเน้นการสร้างศิลปินเป็นหลัก เน้นการเรียนรู้และการฝึกทักษาะทางด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ไม่มีการเน้นการสร้างคนดูหรือผู้ชมที่จะสามารถดูงานศิลปะได้อย่างเข้าใจนั่นเอง งประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการเน้นในส่วนนี้โดยในต่างประเทศนั้นนอกจากจะมีการสร้างและฝึกทักษาะการเรียนรู้ศิลปะในคนทั่วไปแล้วยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะไปด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสามารถที่จะชมศิลปะของศิลปินได้อย่างเข้าใจนั่นเอง ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นการสนับสนุนในส่วนของศิลปินแล้วนั้นยังเป็นการสนนันสนุนให้คนทั่วไปรู้และเข้าใจในงานศิลปะต่างๆและพร้อมที่จะเปิดใจกับการชมงานศิลปะด้วย 

ซึ่งจะสังเกตได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปะในต่างประเทศนั้นถือเป็นสถานที่ที่มีความนิยมของคนพื้นที่ในการเข้าชมนอกจากชาวต่างชาติด้วยนั่นเอง เพราะว่าในต่างชาติมำการปลูกฝังให้เข้าใจอย่างศิลปะนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากประเทศบ้านเราอย่างสิ้นเชิง ถึงแม้จะมีกการเรียนการสอนและการทำความเข้สใจในเรื่องศิลปะแต่ยังไม่ได้การปลูกฝังในการดูงานศิลปะอย่างจริงจัง สามารถสังเกตได้จากการจัดนิทรรศการงานศิลปะต่างๆ พบว่าในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการให้ความสนใจในเรื่องศิลปะที่น้อยมาก มีเพียงเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นที่จะดูและสามารถเข้าใจในงานศิลปะเหล่านั้นได้

ดังนั้นแล้วถ้าหากประเทศไทยยังคงมีแต่การพัฒนาและส่งเสรอมเพียงการสร้างงานศิลปะแต่ไม่มีการส่งเสริมหรือให้คนทั่วไปฝึกที่จะเข้าใจในงาศิลปะนั้นอนาคตก็จะยิ่งมีแต่ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาจำนวนมากมายแต่ขาดผู้ชมที่เข้าใจนั่นเอง เราจึงส่งเสริมทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันไปในทิศทางเดียวกัน เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะสามารถช่วยทำให้มีทั้งผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะออกมาเพื่อให้ผู้ชมที่เข้าใจในงานศิลปะนั้นชมไม่ใช่การสร้างสรรค์ออกมาโดยไม่รู้ว่าจะมีผู้ชมหรือเปล่านั่นเอง และเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าหากสองสิ่งนี้นั้นดำเนินไปในทางเดียวกันประเทศไทยจะมีการพัฒนาด้านศิลปะยิ่งขึ้นไปและสามารถเทียบเคียงกับต่างชาติได้เลยทีเดียว

 

 

 

ขอขอบคุณ  คาสิโนฝากขั้นต่ำ 20 บาท  ที่ให้การสนับสนุน